Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Decyzja 2/2024 element menu 2024-07-18 14:11:33 UTWORZENIE
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja świetlic wiejskich element menu 2024-07-15 10:31:29 UTWORZENIE
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlasy Bure w ramach zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlasy Bure” element menu 2024-07-09 12:02:51 MODYFIKACJA
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlasy Bure w ramach zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlasy Bure” element menu 2024-07-04 08:41:08 UTWORZENIE
Początek kadencji 2024-2029 element menu 2024-07-03 15:00:33 MODYFIKACJA
Początek kadencji 2024-2029 element menu 2024-07-03 15:00:21 UTWORZENIE
Obwieszczenie SPN-O.7570.32.5.2023.MW o zebraniu materiału dowodowego element menu 2024-07-02 09:16:59 UTWORZENIE
Obwieszczenie SPN-O.7570.32.6.2023.MW o zebraniu materiału dowodowego element menu 2024-07-02 09:16:06 UTWORZENIE
Obwieszczenie RIN.OŚ.6220.1.8.2024 o wydaniu decyzji element menu 2024-06-21 14:13:25 USUNIĘCIE
Decyzja 1/2024 RIN.OŚ.6220.1.7.2024 element menu 2024-06-21 13:20:52 UTWORZENIE
Modernizacja dróg gminnych w obrębie Szczuki oraz stworzenie miejsc rekreacji i aktywizacji mieszkańców w obrębach Szczuki i Jaciążek element menu 2024-06-21 12:53:57 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2024-06-21 12:51:34 UTWORZENIE
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo element menu 2024-06-17 12:09:42 UTWORZENIE
Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2024-06-17 12:08:32 USUNIĘCIE
Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2024-06-17 12:07:22 UTWORZENIE