Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych na plac sportowo rekreacyjny w miejscowości Jaciążek element menu 2024-04-19 14:59:23 MODYFIKACJA
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura element menu 2024-04-19 14:58:58 MODYFIKACJA
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych element menu 2024-04-19 14:58:27 MODYFIKACJA
Dostawa oleju opałowego element menu 2024-04-19 14:17:45 UTWORZENIE
Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2024-04-19 14:06:50 UTWORZENIE
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec element menu 2024-04-19 14:04:20 UTWORZENIE
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Węgrzynowo element menu 2024-04-19 14:03:33 UTWORZENIE
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Węgrzynowo element menu 2024-04-19 14:02:59 UTWORZENIE
Remont drogi gminnej nr 210610W w miejscowościach Płoniawy-Bramura, Jaciążek, Łęgi element menu 2024-04-19 14:02:06 UTWORZENIE
Przebudowa drogi gminnej nr 210615W w miejscowości Nowa Zblicha element menu 2024-04-19 14:01:08 UTWORZENIE
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w roku szkolnym 2023/2024 element menu 2024-04-19 14:00:22 UTWORZENIE
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suche element menu 2024-04-19 13:59:06 UTWORZENIE
Remont remizy OSP w miejscowości Węgrzynowo element menu 2024-04-19 13:58:02 UTWORZENIE
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" element menu 2024-04-19 13:57:09 MODYFIKACJA
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" element menu 2024-04-19 13:56:34 UTWORZENIE