☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Księgi stanu cywilnego wpisy lub ich brak

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 16

tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

 - art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),

- załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.

OPŁATY

Opłatę w wysokości 24 zł. za wydanie zaświadczenia wnosi się w kasie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy.                  

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

ULGI

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek o przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt  ustawy
o opłacie skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów, zaświadczenie wydawane jest
w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, jeżeli akty stanu cywilnego, dotyczące danej osoby znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie składany jest wniosek. Jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 10 dni od wpłynięcia wniosku.

WYNIK POSTĘPOWANIA

zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego, opiekuna, a także osób, które wykażą w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
  3. Zaświadczenie jest ważne w ciągu 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.                                                                                              

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze, pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

Wniosek do sądu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o odmowie wydania zaświadczenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 10:28:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559