☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego Nr 16

tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

-  art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)

- załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
  2. Oryginalny dokument (odpis) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
  3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY

Opłatę w wysokości 50 zł. wnosi się w kasie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy.                  

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

ULGI

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt  ustawy o opłacie skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Treść zagranicznego aktu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego w drodze czynności materialno-technicznej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Wniosek o przeniesienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu do rejestru stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
  3. Transkrypcja może być także dokonana z urzędu.
  4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego. 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze, pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od odmowy transkrypcji aktu – przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:28:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 10:59:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 866688