☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie aktu zgonu

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego

 - pokój Nr 16, tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

 - rozdział  6 – art. 92-95  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Karta zgonu.
  2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

OPŁATY

Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

ULGI

nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów, rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu dokonywane jest bezzwłocznie.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Akt zgonu.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Zgłoszenia zgonu następuje przez złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
  2. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
  3. Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku, tj. najbliższa pozostała rodzina: pozostały małżonek, krewni wstępni, krewni zstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 pokolenia.
  4. Jeżeli zgłoszenia nie dokona wyżej wskazana osoba, zgłoszenia zgonu dokonuje przedstawiciel podmiotu zobowiązanego do pochówku, tj. przedstawiciel gminy ze względu na miejsce zgonu.
  5. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje wypełnioną część karty do celów pochówku oraz 1 odpis skrócony aktu zgonu.                                                                                              

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

W przypadku zgonu, który nastąpił na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

nie dotyczy

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 09:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 09:28:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559