☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)

 

Wymagane dokumenty:

-dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

-książeczka wojskowa,

-wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,

 

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura – Stanowisko ds. Obywatelskich, tel. (029) 717-80-61 w. 26

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

-        w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,

-w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Płoniawy-Bramura przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej.

 

Uwagi:

-W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.

-Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów  i wypełnienie formularza meldunkowego.

-Podczas zameldowania wynajmujący, najemca, osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a ponadto właściciel (zarządca) budynku jest obowiązany wskazać, czy osobie tej przysługuje uprawnienie do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:57:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:57:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 873499