☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 02.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

 

Wymagane dokumenty:

-        aktualny raport, karta pobytu stałego lub czasowego,

-        wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,

-        dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.

 

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura – Stanowisko ds. Obywatelskich, tel. (029) 717-80-61 w. 26

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

-        w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,

-        w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

 

Uwagi:

-        Podczas zameldowania wynajmujący, najemca, osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a ponadto właściciel (zarządca) budynku jest obowiązany wskazać, czy osobie tej przysługuje uprawnienie do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:54:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 877932