Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :
1. Opłata skarbowa: art. 1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.) :
- od podania - 5 zł.,
- od załącznika - 0,50 zł.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miasta / Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian.

Tryb odwoławczy :
Protest lub zarzut do Rady Gminy w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu.

Jednostka odpowiedzialna :
Sekcja Architektury i Budownictwa
pok. ..........................
tel. ..................................

Podstawa prawna :
Art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.)
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki