☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania


Wymagane dokumenty :
1) Wniosek na formularzu dostępnym w sekretariacie Urzędu  Gminy Płoniawy-Bramura
2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Opłaty :
Opłata skarbowa:
1. Od podania i odwołania - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
2. Od załącznika do podania - 0,50 zł art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
3. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych: Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960) :
a) budynków wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym 190 zł.,
b) budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych 228 zł.,
c) zespołu garaży 152 zł.,
d) budynków gospodarczych i garaży 38 zł.,
e) ponadlokalnych inwestycji liniowych 190 zł.,
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2. pkt2 . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.8 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu  Gminy Płoniawy-Bramura.

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Płoniawy-Bramura w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pok. 20
tel. (029) 717-80-61 wew. 31
Podstawa prawna :
Art. 39 i 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2004-04-06 09:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2004-08-11 12:32:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 873499