☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 16

tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

-  art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)

- załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
  2. Zagraniczny akt stanu cywilnego (wystawiony w kraju, gdzie uznawany jest za dokument stanu cywilnego) lub inny dokumentu zagraniczny potwierdzającego stan cywilny (wystawiony w kraju, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego), jeśli dokumenty te mają stanowić podstawę uzupełnienia aktu.
  3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY

Opłatę w wysokości 39 zł. wnosi się w kasie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy.                  

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

ULGI

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt  ustawy o opłacie skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się drodze czynności materialno-technicznej
w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu składa się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który akt sporządził.
  2. Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba, której dotyczy akt lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny lub prokurator. 
  3. Uzupełnienie aktu może być także dokonane z urzędu.
  4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który dokonał uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.                                                                                             

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od odmowy uzupełnienia aktu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 10:42:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 10:49:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559