Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV RPO WM działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki