Nazwa Typ Data Operacja
Wydziały i Samodzielne Stanowiska element menu 2003-07-07 15:01:34 MODYFIKACJA
Oświadczenia majątkowe element menu 2003-07-07 15:00:00 MODYFIKACJA
Regulamin Organizacyjny element menu 2003-07-07 14:59:05 MODYFIKACJA
Stanowisko ds. Obsługi Rady element menu 2003-06-26 11:15:50 MODYFIKACJA
Biuro Rady Gminy dokument HTML 2003-06-26 11:13:53 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Sekretarz dokument HTML 2003-06-26 11:08:15 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały dokument HTML 2003-06-26 10:59:45 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy dokument HTML 2003-06-26 10:57:17 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców dokument HTML 2003-06-26 10:54:12 MODYFIKACJA
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej dokument HTML 2003-06-26 10:52:41 MODYFIKACJA
Wymeldowanie z pobytu stałego dokument HTML 2003-06-26 10:50:55 MODYFIKACJA
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC dokument HTML 2003-06-26 10:49:30 MODYFIKACJA
Małżeństwo przed miesiącem dokument HTML 2003-06-26 10:37:49 MODYFIKACJA
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym dokument HTML 2003-06-26 10:35:22 MODYFIKACJA
Zmiana imienia, nazwiska w drodze decyzji administracyjnej dokument HTML 2003-06-26 10:33:36 MODYFIKACJA