Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik 2011-07-12 11:51:34 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik 2011-07-12 11:51:20 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik 2011-07-12 11:49:23 UTWORZENIE
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik 2011-07-12 11:49:09 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Łęgi', 'type' => 'catalog', ) plik 2011-07-12 11:48:44 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Suche', 'type' => 'catalog', ) plik 2011-07-12 11:48:38 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Powierzchniówka', 'type' => 'catalog', ) plik 2011-07-12 11:48:28 UTWORZENIE
array ( 'visible' => 'f', ) element menu 2011-07-11 15:53:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-07-11 15:53:22 MODYFIKACJA
Protokół Nr VIII/2011 VIII sesji Rady Gminy Płoniawy-Bramura odbytej w dniu 15 czerwca 2011 r. plik 2011-07-11 15:50:23 UTWORZENIE
UCHWAŁA nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. plik 2011-07-11 15:49:30 UTWORZENIE
UCHWAŁA nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy - Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. plik 2011-07-11 15:49:30 UTWORZENIE
UCHWAŁA nr 49/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy - Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok plik 2011-07-11 15:48:40 UTWORZENIE
UCHWAŁA nr 48/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy - Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok plik 2011-07-11 15:48:40 UTWORZENIE
UCHWAŁA nr 47/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy - Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego plik 2011-07-11 15:48:40 UTWORZENIE