Usługi Hotelarskie

Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie. Druk do pobrania

Opłaty: 
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. działalności gospodarczej pok. 14,
w godzinach pracy urzędu.
tel. (029) 717-89-68

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Płoniawy-Bramura w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 55, poz. 578 z 2001r. - tekst jednolity)

Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2011-08-26 15:58:22)