Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego

 

Wymagane dokumenty:

-        dokument  stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

-        książeczka wojskowa,

-        wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,

 

Opłaty

Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ds. Obywatelskich Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura, tel. (029) 717-80-61 w. 26.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

-        w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania  dokonywana jest bezzwłocznie.

-        w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2020-04-09 10:29:27)