Udostepnianie planów zagos. przest.

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego


Opłaty :
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
pok.20
tel. (029) 717-80-61 wew. 31
Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2004-04-06 09:35:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2004-04-06 09:35:33)