Mienie Komunalne

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

Gmina Płoniawy-Bramura obejmuje obszar 135 km2, w tym mienie komunalne własności Gminy Płoniawy-Bramura stanowi:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na ostatni dzień roku poprzedniego

Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)

Stan na ostatni dzień roku budżetowego

Sposób zagospodarowania

Dochody uzyskane

z tyt. gospodarowania mieniem

W bezpośr. zarządzie

W zarządzie jednostek zakł budż.

Dzierżawa, najem

Wieczyste użytkowanie

Inne formy Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Grunty ogółem (ha)

w tym:

175,43

-0,33

175,10

175,10

-

0,49

0,28

-

533,67

rolne

0,66

-

0,66

0,66

-

-

-

-

-

działki budowlane

-

-

-

-

-

-

-

-

 

tereny rekreacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe

174,77

- 0,33

174,44

173,67

-

0,49

0,28

-

-

2

Lasy (ha)

0,18

-

0,18

0,18

-

-

-

-

-

3

Parki (ha)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Budynki-liczba ogółem,

w tym:

22

-1

21

19

-

2

-

-

50.000.-

 

Mieszkalne

1

-

1

1

-

-

-

-

-

Obiekty szkolne

Obiekty kulturalne

8

1

-

8

1

8

1

-

-

-

-

-

-

-

 

Obiekty służby zdrowia

2

-

2

-

-

2

-

-

 

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Inne

10

-1

9

9

-

-

-

-

50.000.-

5

Budowlane i urządzenia techniczne:

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Wodociągi

3

-

3

3

-

-

-

-

 

- liczba

3

-

3

3

-

-

-

-

 

- długość w km

96,1

+ 12,1

108,2

108,2

-

-

-

-

 

Oczyszczalnie ścieków

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wysypiska (liczba)

1

-

1

1

-

-

-

-

-

Ulice, drogi (dł. km)

51

-

51

51

-

-

-

-

-

 

Obiekty sportowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Środki transportu (szt.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Inwestycje-stan zaangażowania

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Lokaty kapitałowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Pożyczki udzielone ( w zł)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Obligacje własne sprzedaż (w zł)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Pozostałe jednostki organizacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Związki komunalne i  towarzyszenia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-07-31 14:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2004-01-08 14:26:38)