Podstawy prawne działania samorządu

  • Statut Gminy
  • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
  • Wytworzył:
    Łoniewska, Gutowski
    Udostępnił:
    Ostatnio zmodyfikował: