Zastępca Wójta

Zastępca Wójta

 

 

 

Funkcję Sekretarza sprawuje Anna Jastrzębska
Telefon 29 717-89-51
E-mail sekretarz@ploniawy-bramura.pl

Do zakresu działania Zastępcy Wójta należy przejęcie wykonywania zadań Wójta w razie jego nieobecności oraz sprawowanie funkcji Wójta w przypadku niemożności pełnienia przez niego obowiązków. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2020-08-06 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2020-08-06 15:06:49)