Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf plik 2022-03-21 10:38:58 MODYFIKACJA
Zał. nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc plik 2022-03-21 10:37:15 UTWORZENIE
Zał. nr 7 - Wykaz osób.doc plik 2022-03-21 10:37:14 UTWORZENIE
Zał. nr 6 - Wykaz robót.docx plik 2022-03-21 10:37:13 UTWORZENIE
Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. Grupy Kapitalowej.doc plik 2022-03-21 10:37:12 UTWORZENIE
Zał. nr 4 - Wzór Umowy.pdf plik 2022-03-21 10:37:11 UTWORZENIE
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia.doc plik 2022-03-21 10:37:08 UTWORZENIE
Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków.doc plik 2022-03-21 10:37:07 UTWORZENIE
Zał. nr 1 - Formularz oferty.doc plik 2022-03-21 10:37:06 UTWORZENIE
SWZ.pdf plik 2022-03-21 10:37:04 UTWORZENIE
STWIOR Zawady.pdf plik 2022-03-21 10:37:00 UTWORZENIE
SST Zawady-1.doc plik 2022-03-21 10:36:48 UTWORZENIE
Ogólna charakterystyka obiektu etap I.docx plik 2022-03-21 10:36:41 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf plik 2022-03-21 10:36:40 UTWORZENIE
mapa-lokalizacja.pdf plik 2022-03-21 10:36:34 UTWORZENIE