Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf plik 2022-04-21 15:44:07 UTWORZENIE
Protokół Nr XXXVI.2022 XXXVI sesji Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 marca 2022 r. plik 2022-04-21 10:03:34 UTWORZENIE
Zawiadomienie o sesji w dniu 21.04.2022 r.pdf plik 2022-04-13 15:24:09 UTWORZENIE
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf plik 2022-04-13 10:03:11 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 223.XXXVI.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2022 plik 2022-04-12 13:57:27 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 221.XXXVI.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Płoniawy-Bramura na rok 2023 plik 2022-04-12 13:57:03 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 220.XXXVI.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Płoniawy-Bramura plik 2022-04-12 13:56:39 UTWORZENIE
UCHWAŁA Nr 219.XXXVI.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 plik 2022-04-12 13:56:14 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 218.XXXVI.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura” na rok 2022 plik 2022-04-12 13:55:38 UTWORZENIE
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf plik 2022-04-12 13:45:39 UTWORZENIE
Lista_obecnosci.pdf plik 2022-04-11 10:34:02 UTWORZENIE
10.pdf plik 2022-04-11 10:34:01 UTWORZENIE
9.pdf plik 2022-04-11 10:34:00 UTWORZENIE
8.pdf plik 2022-04-11 10:33:59 UTWORZENIE
7.pdf plik 2022-04-11 10:33:58 UTWORZENIE