Nazwa Typ Data Operacja
Oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego dokument HTML 2003-06-26 10:31:01 MODYFIKACJA
Małżeństwo w formie wyznaniowej dokument HTML 2003-06-26 10:30:03 MODYFIKACJA
Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą dokument HTML 2003-06-26 10:28:58 MODYFIKACJA
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego-text dokument HTML 2003-06-26 09:59:42 MODYFIKACJA
Uznanie dziecka dokument HTML 2003-06-26 09:54:21 MODYFIKACJA
Sporządzenie aktu zgonu dokument HTML 2003-06-26 09:51:57 MODYFIKACJA
Sporządzenie aktu urodzenia dokument HTML 2003-06-26 09:50:11 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Skarbmik dokument HTML 2003-06-20 11:57:54 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Wójt dokument HTML 2003-06-20 11:53:50 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Wójt dokument HTML 2003-06-20 11:53:03 MODYFIKACJA
Wójt element menu 2003-06-20 11:50:50 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Wójt dokument HTML 2003-06-20 11:50:50 UTWORZENIE
Wójt element menu 2003-06-20 11:50:03 MODYFIKACJA
Wójt element menu 2003-06-20 11:49:34 MODYFIKACJA
Sekretarz element menu 2003-06-20 11:48:23 MODYFIKACJA