Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Gospodarka komunalna element menu 2003-07-09 15:55:30 MODYFIKACJA
Urząd Gminy element menu 2003-07-09 15:54:38 MODYFIKACJA
Dane adresowe urzędu dokument HTML 2003-07-09 15:52:53 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Skarbmik dokument HTML 2003-07-09 15:48:34 MODYFIKACJA
Mienie komunalne element menu 2003-07-07 15:13:07 MODYFIKACJA
Wydziały i Samodzielne Stanowiska element menu 2003-07-07 15:01:34 MODYFIKACJA
Oświadczenia majątkowe element menu 2003-07-07 15:00:00 MODYFIKACJA
Regulamin Organizacyjny element menu 2003-07-07 14:59:05 MODYFIKACJA
Stanowisko ds. Obsługi Rady element menu 2003-06-26 11:15:50 MODYFIKACJA
Biuro Rady Gminy dokument HTML 2003-06-26 11:13:53 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Sekretarz dokument HTML 2003-06-26 11:08:15 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały dokument HTML 2003-06-26 10:59:45 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy dokument HTML 2003-06-26 10:57:17 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców dokument HTML 2003-06-26 10:54:12 MODYFIKACJA
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej dokument HTML 2003-06-26 10:52:41 MODYFIKACJA