Nazwa Typ Data Operacja
Zaproszenia na sesje dokument HTML 2004-08-13 09:58:20 MODYFIKACJA
Zaproszenia na sesje dokument HTML 2004-08-13 09:57:53 MODYFIKACJA
Zaproszenia na sesje dokument HTML 2004-08-13 09:56:50 MODYFIKACJA
Zaproszenia na sesje dokument HTML 2004-08-13 09:55:25 MODYFIKACJA
Załatwianie spraw w Urzędzie element menu 2004-08-13 09:54:26 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-08-13 09:54:25 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Posiedzenia ', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26563', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-13 09:54:21 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Posiedzenia ', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26563', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-13 09:54:17 MODYFIKACJA
Zamówienia Publiczne element menu 2004-08-13 09:53:24 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-08-13 09:53:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Posiedzenia ', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26563', 'id_data_menu_style' => '1', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-13 09:53:19 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Posiedzenia ', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26563', 'id_data_menu_style' => '1', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-13 09:53:15 MODYFIKACJA
Oświadczenia majątkowe element menu 2004-08-13 09:52:20 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-08-13 09:52:19 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Posiedzenia ', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26563', 'id_data_menu_style' => '4', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-13 09:52:15 MODYFIKACJA