Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Zarządzenia Wójta', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '6738', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-20 12:11:30 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:10:42 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:10:26 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Zarządzenia Wójta', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-20 12:09:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zarządzenia Wójta', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-20 12:09:50 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-08-20 12:09:20 UTWORZENIE
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2004-08-20 12:09:00 MODYFIKACJA
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2004-08-20 12:07:49 MODYFIKACJA
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2004-08-20 12:07:43 MODYFIKACJA
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2004-08-20 12:07:24 MODYFIKACJA
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura element menu 2004-08-20 12:07:03 UTWORZENIE
Zamówienia Publiczne element menu 2004-08-13 10:31:10 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-08-13 10:31:10 MODYFIKACJA
Załatwianie spraw w Urzędzie element menu 2004-08-13 10:30:59 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-08-13 10:30:58 MODYFIKACJA