Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy element menu 2004-01-02 11:05:30 MODYFIKACJA
Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy element menu 2004-01-02 11:05:21 MODYFIKACJA
Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy element menu 2004-01-02 11:04:31 MODYFIKACJA
Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy element menu 2004-01-02 11:04:20 MODYFIKACJA
Podatek od posiadania psów dokument HTML 2004-01-02 10:49:56 MODYFIKACJA
wykasowano plik 2004-01-02 10:47:10 UTWORZENIE
Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy dokument HTML 2004-01-02 09:14:47 MODYFIKACJA
Program polityki społecznej oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych element menu 2004-01-02 09:14:02 MODYFIKACJA
Program polityki społecznej oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych element menu 2004-01-02 09:13:21 MODYFIKACJA
Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy dokument HTML 2004-01-02 09:09:05 MODYFIKACJA
Uchwała Nr 55 o podatku od posiadania psów.doc plik 2003-12-31 13:12:41 UTWORZENIE
UCHWAŁA Nr - polityka czynszowa.doc plik 2003-12-31 13:07:41 UTWORZENIE
wykasowano plik 2003-12-31 13:06:59 UTWORZENIE
uchalenie Gminnego programu profilaktyki.doc plik 2003-12-31 13:04:25 UTWORZENIE
Sttaut gminy .doc plik 2003-12-31 12:59:21 UTWORZENIE