Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Stanowisko ds. Inwestycji Rolnych, Spraw Wojskowych, Obronnych i Obrony Cywilnej element menu 2004-01-13 13:15:44 MODYFIKACJA
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokument HTML 2004-01-13 13:15:00 MODYFIKACJA
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) element menu 2004-01-13 10:16:28 MODYFIKACJA
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) element menu 2004-01-13 10:15:25 MODYFIKACJA
Sprawozdanie organów wykonawczych z realizacji uchwał (wystąpienia sądów, prokuratur, NIK, wojewody, sejmu, Prezesa Rady Miejskiej) element menu 2004-01-13 10:14:26 MODYFIKACJA
Studium wykonalności gosp. wodno-ściekowej element menu 2004-01-13 10:11:47 MODYFIKACJA
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków element menu 2004-01-13 10:10:12 MODYFIKACJA
Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy dokument HTML 2004-01-13 10:04:29 MODYFIKACJA
Strategie rozwoju gminy (obszerny dokument - do wglądu w siedzibie Urzędu) element menu 2004-01-13 10:01:58 MODYFIKACJA
Strategie rozwoju gminy (obszerny dokument - do wglądu w siedzibie Urzędu) element menu 2004-01-13 10:01:50 MODYFIKACJA
Strategie rozwoju gminy dokument HTML 2004-01-13 10:01:13 MODYFIKACJA
Strategie rozwoju gminy dokument HTML 2004-01-13 10:00:11 MODYFIKACJA
Strategie rozwoju gminy dokument HTML 2004-01-13 09:59:40 MODYFIKACJA
Strategie rozwoju gminy dokument HTML 2004-01-13 09:54:51 UTWORZENIE
Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy dokument HTML 2004-01-13 09:50:01 MODYFIKACJA