Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Użyczenie nieruchomości dokument HTML 2004-04-27 09:18:13 MODYFIKACJA
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokument HTML 2004-04-27 09:16:38 MODYFIKACJA
Prawo pierwokupu dokument HTML 2004-04-27 09:11:59 MODYFIKACJA
Prawo pierwokupu dokument HTML 2004-04-27 09:07:55 MODYFIKACJA
Zatwierdzenie projektu podział nieruchomości dokument HTML 2004-04-27 08:46:54 MODYFIKACJA
Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy dokument HTML 2004-04-27 08:42:49 MODYFIKACJA
Opłaty roczne z tytułu użytkowania dokument HTML 2004-04-27 08:39:14 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-04-22 10:32:45 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-04-22 10:32:33 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-04-22 10:32:25 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-04-22 10:32:14 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-04-22 10:32:07 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2004-04-22 10:31:39 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-04-22 10:31:35 MODYFIKACJA
wykasowano plik 2004-04-22 10:31:00 UTWORZENIE