Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:43:11 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:42:52 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:40:10 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:39:30 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zarządzenie za I półrocze 2004.pdf', 'type' => 'file', ) plik 2004-08-20 12:37:08 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'zarzadzenie nr 32 o archiwizacji.pdf', 'type' => 'file', ) plik 2004-08-20 12:21:58 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'w sprawie upoważnienia kierownika OPS.pdf', 'type' => 'file', ) plik 2004-08-20 12:20:01 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora szkoły podstawowej.pdf', 'type' => 'file', ) plik 2004-08-20 12:18:44 UTWORZENIE
Wójt plik 2004-08-20 12:18:01 UTWORZENIE
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:17:01 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zarządzenia Wójta', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26654', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '#FFFF00', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-20 12:15:42 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zarządzenia Wójta', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26654', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '#FFFF00', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-20 12:15:37 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta 2004 dokument HTML 2004-08-20 12:14:27 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zarządzenia Wójta', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26654', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '#FFFAFA', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-20 12:13:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zarządzenia Wójta', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '26654', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '#FFFAFA', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-08-20 12:13:11 MODYFIKACJA