Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-06-16 11:54:15 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Statut Ośrodka Pomocy Społecznej', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '50556', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-06-16 11:53:29 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Statut Ośrodka Pomocy Społecznej', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '50556', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-06-16 11:53:23 MODYFIKACJA
uchwała o zasadch usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.doc plik 2004-06-16 11:50:45 UTWORZENIE
uchwała o Statucie OPS.doc plik 2004-06-16 11:50:14 UTWORZENIE
uchwała o pozyczce.doc plik 2004-06-16 11:50:04 UTWORZENIE
uchwalenie prgramu współpracy.doc plik 2004-06-16 11:49:46 UTWORZENIE
S T A T U T OPS.doc plik 2004-06-16 11:49:34 UTWORZENIE
organizacje pozarządowe.doc plik 2004-06-16 11:49:11 UTWORZENIE
wykasowano plik 2004-06-15 13:38:02 USUNIĘCIE
wykasowano plik 2004-06-15 13:38:02 USUNIĘCIE
wykasowano plik 2004-06-15 13:38:02 USUNIĘCIE
wykasowano plik 2004-06-15 13:38:01 USUNIĘCIE
wykasowano plik 2004-06-15 13:37:25 USUNIĘCIE
wykasowano plik 2004-06-15 13:37:22 USUNIĘCIE