Nazwa Typ Data Operacja
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Modernizacja drogi gminnej Chodkowo Kuchny-Prace od km 0+000 do km 1+100, odcinek 1100 mb element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Chodkowo Załogi, Węgrzynowo, Węgrzynowo-Węgrzynówek - 4850 m element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Modernizacja drogi gminnej Zawady Dworskie-Gołoniwy-Krzyżewo Borowe od km 2+400 do km 3+400, odcinek 1 000 mb element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i kruszywem na drodze gminnej w miejscowości Suche element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy-Bramura i gminnych jednostek organizacyjnych element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Płoniawy-Bramura element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA