Nazwa Typ Data Operacja
Dostawa oleju opałowego element menu 2011-06-21 13:13:45 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:45 MODYFIKACJA
Dostawa oleju opałowego dla GZEAS element menu 2011-06-21 13:13:45 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:45 MODYFIKACJA
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoniawach-Bramurze element menu 2011-06-21 13:13:45 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:45 MODYFIKACJA
Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 110 Jaciążek - Łęgi - Stary Podoś element menu 2011-06-21 13:13:45 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Bieżące utrzymanie dróg element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Modernizacja i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Płoniawach-Bramurze element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Popielarka, Płoniawy Kolonia, Płoniawy-Bramura - 6 000 m element menu 2011-06-21 13:13:44 MODYFIKACJA