Nazwa Typ Data Operacja
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:45:48 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:45:43 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:45:43 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Suche Kolonia-Suche od km 0+000 do km 1+380, odcinek 1.380 mb element menu 2011-06-22 12:44:20 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:20 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-06-22 12:44:20 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:20 MODYFIKACJA
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegająca na remoncie i rozbudowie oświetlenia drogowego element menu 2011-06-22 12:44:20 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:20 MODYFIKACJA
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV RPO WM działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa element menu 2011-06-22 12:44:20 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:19 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:19 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:19 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:17 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-06-22 12:44:17 MODYFIKACJA