Nazwa Typ Data Operacja
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegająca na remoncie i rozbudowie oświetlenia drogowego element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chodkowie Wielkim element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół, zlokalizowanego w Krasińcu element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego element menu 2011-07-14 11:14:25 MODYFIKACJA
Modernizacja stacji wodociągowej Jaciążek element menu 2011-07-14 11:14:24 MODYFIKACJA
Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych element menu 2011-07-14 11:14:24 MODYFIKACJA