Nazwa Typ Data Operacja
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoniawach-Bramurze element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 110 Jaciążek - Łęgi - Stary Podoś element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Bieżące utrzymanie dróg element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Modernizacja i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Płoniawach-Bramurze element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Popielarka, Płoniawy Kolonia, Płoniawy-Bramura - 6 000 m element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Modernizacja drogi gminnej Chodkowo Kuchny-Prace od km 0+000 do km 1+100, odcinek 1100 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura-Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb element menu 2011-07-05 15:34:38 MODYFIKACJA