Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Sesja XXXIV.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. plik 2022-03-10 15:15:43 MODYFIKACJA
Sesja XXXV.2022 z dnia 4 marca 2022 r. plik 2022-03-10 15:15:31 MODYFIKACJA
Sesja XXXIV.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. plik 2022-03-10 15:15:20 MODYFIKACJA
Pprotokoły 2022 element menu 2022-03-09 12:11:31 UTWORZENIE
Uchwały 2022 element menu 2022-03-09 12:09:28 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 214.XXXIV.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2022 plik 2022-03-09 12:07:48 UTWORZENIE
UCHWAŁA Nr 212.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 198.XXXIII.2021 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021 – 2032 plik 2022-03-09 12:07:20 UTWORZENIE
UCHWAŁA Nr 211.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy- Bramura z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Makowskiemu plik 2022-03-09 12:06:00 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 210.XXXIV.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, objętych dofinansowaniem w 2022 roku plik 2022-03-09 12:05:37 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 209.XXXIV.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników plik 2022-03-09 12:05:10 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 208.XXXIV.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec plik 2022-03-09 12:04:13 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 207.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy- Bramura z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie Gminy Płoniawy- Bramura na lata 2022-2025 plik 2022-03-09 12:03:46 UTWORZENIE
UCHWAŁA Nr 206.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 plik 2022-03-09 12:03:20 UTWORZENIE
UCHWAŁA Nr 205.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. plik 2022-03-09 12:02:59 UTWORZENIE
UCHWAŁA Nr 204.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok plik 2022-03-09 12:02:38 UTWORZENIE