Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
9. Kosztorys ofertowy.xls plik 2022-03-21 10:36:32 UTWORZENIE
ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Płoniawy-Bramura plik 2022-03-18 11:29:53 UTWORZENIE
ZAWIADOMIENIE RIN.OŚ.6131.19.2022 o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych plik 2022-03-17 15:20:52 UTWORZENIE
Informacja z otwarcia ofert.pdf plik 2022-03-17 13:32:13 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zmianie umowy.pdf plik 2022-03-17 10:28:48 UTWORZENIE
Informacja o zamiarze.pdf plik 2022-03-17 10:10:35 UTWORZENIE
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 wersja 2 plik 2022-03-16 11:00:57 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 217.XXXV.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2022 plik 2022-03-11 12:00:43 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 215.XXXV.2022 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec plik 2022-03-10 15:18:47 UTWORZENIE
Lista_obecnosci.pdf plik 2022-03-10 15:16:45 UTWORZENIE
5.pdf plik 2022-03-10 15:16:44 UTWORZENIE
4.pdf plik 2022-03-10 15:16:42 UTWORZENIE
3.pdf plik 2022-03-10 15:16:40 UTWORZENIE
2.pdf plik 2022-03-10 15:16:38 UTWORZENIE
Protokół Nr XXXV.2022 XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 marca 2022 r plik 2022-03-10 15:16:21 UTWORZENIE