Nazwa Typ Data Operacja
Obwieszczenie RIN.OŚ.6220.3.7.2024 o wydaniu decyzji.pdf plik 2024-07-18 14:11:54 UTWORZENIE
Decyzja 2/2024 element menu 2024-07-18 14:11:33 UTWORZENIE
Decyzja 2.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf plik 2024-07-18 14:09:55 UTWORZENIE
Protokół Nr III.2024 III sesji Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 czerwca 2024 r. plik 2024-07-17 13:43:40 UTWORZENIE
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura Z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura plik 2024-07-16 13:55:40 UTWORZENIE
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja świetlic wiejskich element menu 2024-07-15 10:31:29 UTWORZENIE
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Stare Zacisze plik 2024-07-10 15:09:19 UTWORZENIE
ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2024 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na modernizację dróg gminnych w obrębie Szczuki oraz stworzenie miejsc rekreacji i aktywizacji mieszkańców w obrębach Szczuki i Jaciążek plik 2024-07-10 10:48:03 UTWORZENIE
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlasy Bure w ramach zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlasy Bure” element menu 2024-07-09 12:02:51 MODYFIKACJA
Zawiadomienie RIN.OŚ.6220.4.8.2024 o zebranym materiale dowodowym i zakończeniu postępowania.pdf plik 2024-07-08 11:01:09 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 18.III.2024 Rada Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie poparcia dalszej realizacji projektu pn. budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku plik 2024-07-04 14:14:42 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 17.III.2024 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie połączenia sołectw Gołoniwy i Zawady Dworskie w sołectwo Zawady Dworskie plik 2024-07-04 14:13:56 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 16.III.2024 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2024 plik 2024-07-04 14:13:30 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 13.III.2024 RADY GMINY PŁONIAWY - BRAMURA z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za 2023 rok plik 2024-07-04 14:13:04 MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR 14.III.2024 RADY GMINY PŁONIAWY - BRAMURA z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok plik 2024-07-04 14:13:04 MODYFIKACJA