☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 16

tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

-  art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),

  • art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
  • załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dokument tożsamości – do wglądu.

OPŁATY

Opłatę w wysokości 11 zł. wnosi się w kasie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy.                  

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

ULGI

nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa do protokołu, dokonuje się niezwłocznie po jego stawieniu się przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, nie później niż w ciągu 7 dni, jeżeli kierownik przechowuje księgę, w której znajduje się akt małżeństwa. Jeżeli akt małżeństwa znajduje się w księdze małżeństw innego Urzędu Stanu Cywilnego, przyjęcie oświadczenia może nastąpić w ciągu 10 dni od stawienia się rozwiedzionego małżonka przed kierownikiem USC.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa rozwiedzionego małżonka po jego przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Przyjęcie oświadczenia o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można dokonać również przed konsulem.
  2. Oświadczenie może być przyjęte w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.                                                                                            

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

nie dotyczy

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:31:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 11:40:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 866688