☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew -text

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku Druk do pobrania.

Opłaty:

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu –  poniedziałek-piątek – 8.00-16.00

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UG Płoniawy-Bramura - inspektor ds. ochrony środowiska,


Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Płoniawy-Bramura w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I i III ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Można zwolnić z opłaty skarbowej osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie.


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna
art. 47 e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2001r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami)
Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2004-01-06 09:41:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2018-02-05 13:04:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559