☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:

 • dane osoby składającej wniosek,
 • informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.

2. Do wniosku dołącz:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu - w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

3. Odbierz zaświadczenie.Wymagane Dokumenty

 • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument tożsamości.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • W przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu - tytuł prawny do lokalu - w oryginale, do wglądu.


Opłaty

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).


Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2020-04-09 10:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2020-04-09 11:14:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559