☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
Grafika zawierająca herb Gmina Płoniawy-Bramura

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 125.XVIII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoniawy-Bramura na rok szkolny 2020/2021 UCHWAŁA NR 125.XVIII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoniawy-Bramura na rok szkolny 2020/2021
  (195.79 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-07-08 08:34:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 124.XVIII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2020 UCHWAŁA NR 124.XVIII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2020
  (1.18 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-07-08 08:32:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr 123.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032 Uchwała Nr 123.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032
  (4.37 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-07-08 08:31:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr 122.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok Uchwała Nr 122.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok
  (71.27 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-07-08 08:27:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr 121.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za 2019 rok Uchwała Nr 121.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za 2019 rok
  (41.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-07-08 08:27:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr 120.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura wotum zaufania Uchwała Nr 120.XVIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura wotum zaufania
  (46.48 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-07-08 08:26:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 119.XVII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2020 UCHWAŁA NR 119.XVII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2020
  (579.76 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-06-15 14:25:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr 118.XVII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032 Uchwała Nr 118.XVII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032
  (4.42 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-06-15 15:56:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 117.XVII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które w roku 2020 dofinansowanie jest przyznawane UCHWAŁA NR 117.XVII.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które w roku 2020 dofinansowanie jest przyznawane
  (203.88 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-06-15 14:22:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr 116.XVI.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Płoniawy-Bramura na rok 2021 Uchwała Nr 116.XVI.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Płoniawy-Bramura na rok 2021
  (57.15 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-30 13:42:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 115.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Miedzygminnego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Płoniawy-Bramura w Gminę Krasne zadań z zakrsu zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Płoniawy-Bramura i Gminy Krsne UCHWAŁA NR 115.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Miedzygminnego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Płoniawy-Bramura w Gminę Krasne zadań z zakrsu zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Płoniawy-Bramura i Gminy Krsne
  (34.12 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 12:30:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 114 . XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2020 UCHWAŁA NR 114 . XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2020
  (1.13 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 12:23:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała 113.XV.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032 Uchwała 113.XV.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032
  (4.32 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 12:27:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 112.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Makowskiemu UCHWAŁA NR 112.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Makowskiemu
  (65.15 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 12:15:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 111.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura? na rok 2020 UCHWAŁA NR 111.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura? na rok 2020
  (379.09 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 12:09:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA Nr 110.XV.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lutego 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii na 2020 rok UCHWAŁA Nr 110.XV.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lutego 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii na 2020 rok
  (478.57 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 12:00:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA Nr 109.XV.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lutego 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2020 rok UCHWAŁA Nr 109.XV.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lutego 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2020 rok
  (1.09 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 11:52:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 108.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura na rok 2020 UCHWAŁA NR 108.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura na rok 2020
  (315.94 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 10:53:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA NR 107.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura UCHWAŁA NR 107.XV.2020 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura
  (209.23 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2020-03-05 10:45:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 1819982

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X