EUP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny złożyć pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
Na wskazany adres poczty elektronicznej zostanie odesłane nadawcy dokumentu elektronicznego urzędowe poświadczenie odbioru.

Za datę i czas doręczenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura przyjmuje się datę i czas wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura określone w urzędowym poświadczeniu odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru jest automatycznie wytworzone przez system ESP i przekazywane drogą elektroniczną na wskazany przez wnoszącego adres poczty elektronicznej.


Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych

  • adres elektronicznej skrzynki podawczej
  • adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych to: /ploniawy/skrytka
  • akceptowane formaty dokumentów dołączanych jako załącznik do formularza ESP: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: 500 MB
  • rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny: CD, DVD
  • akceptowalne formaty dokumentów na nośnikach danych: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml
  • rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: CD
  • pisma składane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej mogą być potwierdzane profilem zaufanym ePUAP
Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2007-08-14 13:35:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2007-08-14 13:39:58)