Rejestr zmian dla serwisu bip.ploniawy-bramura.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Formularz konsultacji.doc plik 2021-11-03 10:17:14 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 0050.62.2021.pdf plik 2021-11-03 10:15:10 UTWORZENIE
Program Współpracy Gminy Płoniawy-Bramura z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 plik 2021-11-03 10:14:49 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie plik 2021-11-03 10:12:17 UTWORZENIE
Zał. nr 1 - Formularz ofertyooooo.doc plik 2021-10-28 12:33:03 USUNIĘCIE
Kosztorysy ofertowe.zip plik 2021-10-28 12:27:24 UTWORZENIE
dokumentacja techniczna.zip plik 2021-10-28 12:26:52 UTWORZENIE
Zał. nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc plik 2021-10-28 12:25:26 UTWORZENIE
Zał. nr 7 - Wykaz osób.doc plik 2021-10-28 12:25:25 UTWORZENIE
Zał. nr 6 - Wykaz robót.docx plik 2021-10-28 12:25:24 UTWORZENIE
Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. Grupy Kapitalowej.doc plik 2021-10-28 12:25:22 UTWORZENIE
Zał. nr 4 - Wzór Umowy.pdf plik 2021-10-28 12:25:21 UTWORZENIE
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia.doc plik 2021-10-28 12:25:17 UTWORZENIE
Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków.doc plik 2021-10-28 12:25:16 UTWORZENIE
tutaj dane plik 2021-10-28 12:25:15 UTWORZENIE